Životopis

      Osobné údaje

Meno :Janette Zsigová
Narodená :20.05.1977 Košice
Štátna príslušnosť :SK
Národnosť :slovenská
Hlasový obor :soprán


      Ukončené vzdelanie

2003 - 2005 :Absolventka VŠMU Magisterského štúdia
2000 - 2003 :Ukončené bakalárske štúdium na VŠMU Bratislava
1995 - 2000 :Maturita a 5.roč. na Konzervatóriu v Košiciach
1991 - 1995 :Maturita na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach


      Súťaže

V roku 1998 :Celoslovenská spevácka súťaž J.Godina - III.cena
V roku 2000 :Súťaž študentov Konzervatórii - II.cena
V roku 2004 :Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka III.cena

Pokračovanie »